Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás által kezdeményezett KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016 azonosító számú Alsó-Szabolcsi Szennyvízelvezetési és Tisztítási projektnek köszönhetően több mint 4 milliárd Forint támogatást nyert Tiszalök Város, Nyírtelek Város, Tiszadob Nagyközség és Tiszaeszlár Község a szennyvízhálózatuk kiépítésére, korszerűsítésére.

 

 

 

Tiszadobon eddig nem volt szennyvíztisztító telep, amelyet a pályázatnak köszönhetően sikerült megépíteni. Nem kérdés, hogy a településnek nagy szüksége volt a szennyvíztisztító telep kialakítására – emelte ki Bán György, Tiszadob polgármestere a helyszínen tartott sajtótájékoztatón, amely telepnek jelenleg 310 köbméter a kapacitása. A településen ez év februárjától lehet a hálózatra csatlakozni, amelynek lehetősége kiemelten fontos, hogy a rendelkezésre álló vízbázist megmentsék, eddig azonban a szennyvíz a talajba szivárgott minden tisztítás nélkül. A projektnek köszönhetően a lakosok életkörülménye javult, a lakóházak értéke 10-15%-kal nőt ugyanúgy, mint az önkormányzati intézményeké is.

A szennyvíztisztító telep napi 310 m3 szennyvizet képes biztonságosan az előírt határértékeknek megfelelően megtisztítani. A tisztító telep eleveniszapos biológiai tisztítási technológiát valósít meg, biológiai tápanyag eltávolítással, ami ki van egészítve kémiai kezelést biztosító egységgel, illetve fertőtlenítési lehetőséggel.

A tisztító telep korszerű, modern gépekkel, berendezésekkel van felszerelve, automatizált, számítógép által vezérelt folyamatirányító rendszer segítségével működik, de természetesen lehetőség van kezelők általi kézi működtetésre. Áramszünet esetére, automatikusan kapcsoló áramfejlesztő berendezés áll rendelkezésre. Így havária helyzetben is biztosított a telep működése, a csatornahálózaton érkező szennyvíz megfelelő tisztítása. A tisztító telepen 2 fő telepkezelő végzi a napi munkafeladatokat, normál munkaidőben. Felügyelik, ellenőrzik a berendezések működését, elvégzik a szükséges módosításokat. Mivel a telep folyamatos bejelzéssel rendelkezik a Nyíregyházi központi szennyvíztisztító telepre, így 24 órás távfelügyelet biztosított a telep ellenőrzésére. A terület kollégái készenlétes szolgálatban normál munkaidőn túl képesek megoldani az esetleges problémákat, elhárítani az üzemzavarokat.        

Az „Alsó Szabolcsi Szennyvízelvezetési és Tisztítási Projekt általános célja a szennyvízelevezetés és –tisztítás fejlesztése az Alsó-Szabolcsi térségben, amelynek köszönhetően csökken a környezeti terhelés, a jobb higiénés helyzet kialakításával pedig javul a lakosság életminősége, a talaj, talajvíz, valamint a rétegvíz mentesül a szennyezésektől.

A fejlesztési célok megvalósulásának köszönhetően kiépült Tiszaeszlár, Tiszadob, valamint bővült Nyírtelek, és Tiszalök városok csatornahálózata. Továbbá új szennyvíztisztító telep épült Tiszadobon, korszerűsítésre, és bővítésre került Nyírtelek és Tiszalök szennyvíztisztító telepe. A fejlesztéssel megnő a csatornahálózaton elvezetett, és a jogszabályi követelményeknek megfelelően kezelt, illetve tisztított szennyvíz mennyisége. A pályázatnak köszönhetően a négy településen élő több mint 15 000 lakos életszínvonala és életminősége javul. A többéves projekt során összesen közel 143km bekötő vezeték került lefektetésre, több mint 140 házi átemelőt helyeztek el, megépült a tiszadobi szennyvíztisztító telep és fejlesztésre került a Nyírteleken és a Tiszalökön található szennyvíztisztító telep is.

 

A projekt időtartama: 2013.09.30. – 2015.09.30.

 

A 2015. október 19-i tiszadobi sajtótájékoztatón készült képeket az alábbi linken tekintheti meg.